Dvorové krídlo tohto domu sme premenili z rozpadajúcej sa ruiny na stavbu, ktorá si aj po dvoch storočiach užívania zachovala svoje čaro.