Koncept minimalistického bývania na ploche 40m2. Pri návrhu tohto domu sme kládli dôraz na jednoduchosť riešenia, maximálne preslnenie, prepojenie interiéru s okolitým prostredím a použitie ekologických materiálov.