Priestranný rodinný dom kopírujúci svahovitý terén, umiestnený priamo v lone prírody pod hradom Červený Kameň.